Bóng đèn led

Bóng đèn led đui xoáy 5w

Bóng đèn led đui xoáy 5w
Bóng đèn led siêu sáng  được sử dụng để thay thế cho các loại bóng copact hay bóng đèn sợi đốt, với những ưu điểm ...