LED tube ( LED tuýp)

Đèn tuýp led Duhal

Đèn tuýp led Duhal
Đèn LED tuýp là loại đèn tuýp được thiết kế thay thế cho đèn tuýp huỳnh quang 600mm  và 1200mm truyền thống, đèn LED tuýp ...

Led tuýp (tube) 1,2m – 18W

Led tuýp (tube) 1,2m - 18W
Đèn LED tuýp là loại đèn tuýp được thiết kế thay thế cho đèn tuýp huỳnh quang 600mm  và 1200mm truyền thống, đèn LED tuýp ...

Led tuýp (tube) 0,6m – 12W

Led tuýp (tube) 0,6m - 12W
Đèn LED tuýp là loại đèn tuýp được thiết kế thay thế cho đèn tuýp huỳnh quang 600mm  và 1200mm truyền thống, đèn LED tuýp ...