Tag: 18W

Led tuýp (tube) 1,2m – 18W

Led tuýp (tube) 1,2m - 18W
Đèn LED tuýp là loại đèn tuýp được thiết kế thay thế cho đèn tuýp huỳnh quang 600mm  và 1200mm truyền thống, đèn LED tuýp ...