Tag: 3W

Đèn led dưới nước 3W

Đèn led dưới nước 3W
Đèn led dưới nước 3W là loại đèn được chế tạo đặc biệt để có thể đặt ngầm dưới mặt nước. Đèn được sử dụng ...