Tag: 9W

Đèn led dưới nước 9W

Đèn led dưới nước 9W
Đèn led dưới nước 9W là loại đèn được chế tạo đặc biệt để có thể đặt ngầm dưới mặt nước. Đèn được sử dụng ...