Tag: chiếu sáng trong chung cư

Giải pháp chiếu sáng trong nhà ở, chung cư

Giải pháp chiếu sáng trong nhà ở, chung cư
Trong các tòa nhà chung cư thì điện trong chiếu sáng chiếm từ 20% đến 40% tổng lượng điện năng tiêu thụ. Vì vậy giải ...