Tag: chiếu sáng

Giải pháp chiếu sáng trong siêu thị

Giải pháp chiếu sáng trong siêu thị
Chiếu sáng trong siêu thị, trung tâm buôn bán và các cửa hàng bán lẻ thực ra là một lĩnh vực khá phức tạp, mang ...

Giải pháp chiếu sáng học đường

Giải pháp chiếu sáng học đường
Khoa học đã chứng minh 90% thông tin mà con người cảm nhận được từ thế giới bên ngoài thông qua cơ quan thị giác ...

Giải pháp chiếu sáng trong công nghiệp

Giải pháp chiếu sáng trong công nghiệp
Ngày nay, với sự phát triển của nền kinh tế việc xây dựng các nhà xưởng công nghiệp ngày càng nhiều, đi cùng đó là ...

Giải pháp chiếu sáng trong tòa nhà, văn phòng

Giải pháp chiếu sáng trong tòa nhà, văn phòng
Với một xã hội hiện đại ngày càng phát triển, chiếu sáng không còn chỉ đáp ứng các yêu cầu về chỉ tiêu ánh sáng ...