Tag: led Duhal

Đèn tuýp led Duhal

Đèn tuýp led Duhal
Đèn LED tuýp là loại đèn tuýp được thiết kế thay thế cho đèn tuýp huỳnh quang 600mm  và 1200mm truyền thống, đèn LED tuýp ...