Tag: LED phát ánh sáng trắng

Những tính chất nổi trội và ứng dụng của đèn LED

Những tính chất nổi trội và ứng dụng của đèn LED
Tính chất Tùy theo mức năng lượng giải phóng cao hay thấp mà bước sóng ánh sáng phát ra khác nhau (tức màu sắc của ...